Авг 292011
 

Во втором квартале 2011 года мировой спрос на золото составил 919,8 тонн, стоимостью 44,5 млрд. долларов США — за последнее время — это второй по величине показатель. Индия и Китай сделали основной вклад в увеличение спроса на золото за счет ювелирной и инвестиционной активности. Такая активность, предположительно, будет сохранятся до конца года.

Помимо спроса на золото растет и его стоимость. Продолжить чтение »

Авг 012011
 

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Недержавні пенсійні фонди

 

 

2009

 

 

2010

 

 

1 квартал 2011

 

 

2 квартал 2011

 

 

Темпи приросту, %

2 кв. 2011/ 1 кв. 2011

Загальна кількість укладених пенсійних контрактів (тис. шт.)

62,5

69,7

70,6

69,7

-1,3

Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами (тис. осіб)

497,1

569,2

557,6

557,2

-0,1

Загальні активи НПФ (млн. грн.)

857,9

1 144,3

1 221,4

1 265,9

3,6

Пенсійні внески (млн. грн.), у т.ч.

754,6

925,4

967,2

1 010,3

4,5

— від фізичних осіб

31,8

40,7

43,0

45,3

5,3

— від юридичних осіб

722,7

884,6

924,0

964,7

4,4

— від фізичних осіб-підприємців

0,1

0,2

0,2

0,2

0,0

Пенсійні виплати (млн. грн.)

90,1

158,2

172,0

187,3

8,9

Кількість осіб, що отримали/ отримують пенсійні виплати (тис. осіб)

28,1

47,8

52,8

56,9

7,8

Сума інвестиційного доходу (млн. грн.)

236,7

433,0

488,9

511,0

4,5

Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (млн. грн.)

47,1

64,6

69,4

74,5

7,3

Станом на 30.06.2011 адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 69 712 пенсійних контрактів з 58 180 вкладниками, з яких 2 391 вкладник, або 4,1%, — юридичні особи, на яких припадає 964,7 млн. грн. пенсійних внесків (95,5% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 55 789 вкладників, або 95,9%, — фізичні особи.