Фев 122013
 

78.1.Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: { Абзац перший пункту 78.1 статті

78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

78.1.2. платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

78.1.3. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

78.1.5. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі,коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

78.1.6. виключено;

78.1.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень; { Абзац другий підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

78.1.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;

78.1.10. виключено;

78.1.11. отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону;{ Підпункт 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.1.12. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; { Абзац другий підпункту 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

78.2. Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження. { Пункт 78.2 статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» ( 2135-12 ), Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ) та іншими законами України. { Пункт 78.3 статті 78 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.4. Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

78.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.

78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.

78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної позапланової перевірки, та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

78.8. Порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

Фев 122013
 

ying yang symbolОчень хотелось в данной статье поговорить о Законе Единства и Борьбы Противоположностей, но, к великому сожалению, в нашем случае он не применим. В  нашей ситуации, скорее всего, применим Закон об Отсутствии наличия Причинно-Следственной Связи…

Итак, приступим.

Signing of the mutual Agreement with Shell24 января 2013г. Украина достойно прошла очередное важное испытание — Всемирный Экономический форум в Давосе (Швейцария). На котором, в присутствии самого президента Украины Виктора Януковича и Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте состоялось подписание Соглашения между Правительством Украины и компанией «Royal Dutch Shell» о разделе продукции, которая будет добываться на Юзовском участке.

Еще в мае 2012 года «Royal Dutch Shell», совершенно случайно, стала победителем тендера на заключение соглашения о разработке и дальнейшей добыче газа из уплотненных песчаников на Юзовском участке. Объем инвестиций в этот проект оценивается приблизительно в 10 млрд. долларов США.

А что касается заявлений президента о реформах, то они тоже проведены весьма успешно, в точности с меморандумом между Украиной и МВФ. Осталась, конечно же, малая часть еще не воплощенных реформ, но это вопрос скорее стратегический…

29 января в Киеве, президент Янукович провел встречу с руководителями антимонопольных ведомств международных государств, на которой он заявил о невероятном экономическом прогрессе, который был достигнут его правительством за минувшие 3 года:

«Мы уже три года занимаемся реформами в Украине, и благодаря этому нам удалось удержать экономическую ситуацию, преодолеть тот дефицит бюджета, который был в начале 2010 года, — а он был около 9%, — и ежегодно обеспечивать рост экономики».

Хотя еще несколько недель тому президент назвал невыполнение реформ — саботажем.

Президент Украины Виктор Янукович критически оценил реализацию Национального плана реформ в 2012 году — Глава государства считает, что правительство утратило контроль над этой работой.

«Я не могу понять, как можно выполнять план реформ модернизации, направленных на улучшение отрасли, экономики, жизни людей, на 35-25%?» — сказал Президент во время заседания Комитета по экономическим реформам, обращаясь к Премьер-министру Николаю Азарову.

«Это саботаж. Это просто люди потеряли вообще ответственность. Вот в этом проблема», — подчеркнул Глава государства.

Неплохой результат, особенно если взглянуть на таблицу с внешним долгом Украины за последние 12 лет., а также на состояние все уменьшающегося золотовалютного резерва, который, в полном соответствии с предсказаниями МВФ  к концу года снизился на 23% — до $24,5 млрд. И снова создается ощущение, что без «активной помощи» МВФ и здесь не обошлось…  

Внешний долг Украины за период с 2000 по 2012 годы

Год Объем внешнего долга,
млрд. долларов США
2000 12,6
2001 10,3
2002 11,8
2003 14,2
2004 16,13
2005 16,37
2006 23,93
2007 48,87
2008 69,04
2009 103,4
2010 117,3
2011 126,2
3 кв. 2012 132,44

 

Мировой Банк (мнению которого доверяет сам премьер министр), снова понизил показатель ВВП Украины с 3,5% до 2,2%, а вместе с ним и ЕБРР понизил прогнозируемый рост ВВП Украины на 2013 г. с 2,5% до 1%. ЕБРР также понизил рост Украинского ВВП за 2012 до «0%»

 … Ukraine contracted in the third quarter of last year following a reasonable second-quarter growth…

…Meagre growth of 1.0 per cent is seen returning to Ukraine after stagnation in 2012…

Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: January 2013

Как бы то ни было, но такое понятие как качество жизни невозможно навязать ни реформами ни политическими заявлениями. Это понятие каждый определяет самостоятельно, но, то что благосостояния человека должно хватать на удовлетворение минимальных и необходимых потребностей — это и есть основа на которой и строится понятие качество жизни.

Косвенно и очень отдаленно от действительности, о качестве жизни мы можем судить по таким показателям как:

Что касается средней заработной платы, то здесь даже официальные мнения расходятся. Например, по данным Международной Организации Труда (ILO) средняя заработная плата в Украине за 2012г. составила — 686 долларов США (или 5500 грн.), по данным же Пенсионного Фонда Украины  — примерно 2683 грн. (средняя за 11 месяцев 2012г.).

 Стало ли проще в Украине заниматься предпринимательством?

По словам первых лиц страны — существенно и однозначно — «да».

»В следующем году Украина должна войти в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса» Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время заседания Комитета по экономическим реформам.

»В прошлом году в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка Украина улучшила свои позиции на 15 пунктов и поднялась на 137 место. Однако убежден, что мы могли сработать и значительно лучше», — сказал Глава государства.

В качестве подтверждения высокопоставленных заявлений, еще раз приведем таблицу Рейтинга удобства и простоты ведения бизнеса в Украине и некоторых странах СНГ за период 2005—2012г (2013)

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Украина 124 132 139 144 146 147 149 152 137
 Казахстан 86 82 71 80 64 74 58 47 49
 Российская федерация 79 97 106 112 118 116 124 120 112
 Беларусь 106 124 110 115 82 64 91 69 58
 
Наконец-то правительством продемонстрированы реальные действия.

» Глава государства подчеркнул необходимость лишения контролирующих органов права останавливать деятельность предприятий без соответствующего судебного решения»

» В этом году, отметил он, предприниматели должны ощутить уменьшение давления со стороны государственных органов, и в первую очередь в результате проведения инспекциями совместных плановых проверок.»

Вот только, реализация их кажется сомнительной.

Если проанализировать Налоговый Кодекс Украины (НКУ) на предмет проведения на предприятиях налоговых проверок, то прав, по прежнему имеет больше тот, у кого больше прав и это — налоговая администрация.

Фев 122013
 

Давайте теперь разберем какие бывают виды налоговых проверок:

 • Камеральная
 • Документальная:
  • плановая
  • внеплановая
  • выездная
  • невыездная
 • Фактическая
 • Камеральная — проверка, которая проводится в помещении налоговой и исключительно на основании данных указанных в налоговых декларациях (расчетах) налогоплательщиков.
 • Документальная — проверка, основной целью которой является контроль налоговыми органами за тем, своевременно и правильно ли налогоплательщик рассчитывает и платит налоги (связанные, например, с основной деятельностью, валютными операциями, трудовым законодательством) Документальная проверка проводится на основании: налоговых деклараций статистической и финансовой отчетности регистров бухгалтерского и налогового учёта первичных документов информации, полученной от других налогоплательщиков
  • Документальная плановая — проверка, которая проводится в соответствии с планом-графиком проверок.
  • Документальная внеплановая — проверка, которая проводится в случае возникновения хотя бы одного обстоятельства, указанного в ст.78 НКУ ( Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок ).
  • Документальная внеплановая невыездная электронная — проверка, которая проводится на основании заявления, поданного плательщиком налога с незначительной степенью риска, определенного в п.77.2, ст.77 НКУ. Такое заявление подается за 10 календарных дней до ожидаемого начала проверки. Документальная выездная проверка проводится по месту нахождения плательщика налогов.
  • Документальная невыездная — проверка, которая проводится в помещении налоговой службы.

logo-gnaОсобое внимание стоит уделить «фактической проверке», поскольку это одна из возможностей для проведения налоговой любых проверок, без уведомления либо получения разрешения суда.

 • Фактическая проверка — проводится по месту фактического осуществления деятельности налогоплательщика, а также по месту нахождения хозяйственных и прочих объектов права собственности плательщика налогов.

Фактическая проверка осуществляется без предупреждения плательщиков налогов. Причиной для такой проверки может служить косвенные доказательства того, что существуют возможные нарушения налогового законодательства. Обычно такие непрямые доказательства налоговая получает в ходе проверок, либо полученных заявлении от других компаний или физических лиц (в том числе, предпринимателей).

Плательщику налога запрещается не пускать сотрудников налоговой на объект осуществления проверки, за исключением случаев в которых налоговики не предоставили служебное удостоверение и копию приказа о проведении проверки.

Разумеется, что для успешного проведения оперативной проверки, налоговики наверняка постараются и обеспечат себя наличием полной «боевой амуниции»: копией приказа о инициации проверки и оригиналом служебного удостоверения.

Несмотря на всяческие заверения и обещания «вышестоящих», текущий Налоговый Кодекс имел, имеет и будет иметь… большой инструментарий всяческих «зацепок» для инициации налоговой проверки, в любое удобное для налоговой администрации время.

Как быть? И что делать?

Самостоятельно изучать первоисточники: законы и факты, а не чьи либо домыслы или пожелания. И не нужно опасаться, что Вы в чем-то не разберетесь или что-либо не поймете. На все требуется время, и на понимание в том числе. А полагаться, все таки, будет надежнее на собственные знания, опыт и интуицию, чем на мнения авторитетных «экспертов».

И не забывайте осуществлять, пускай небольшие, но регулярные инвестиции. А что же касается приобретения банковских металлов, сейчас также не самое плохое время.

(Вернуться к статье «Борьба Противоположностей»)

Фев 122013
 
Средняя заработная плата по всему миру за 2012г., с учетом корректировки покупательной способности за (в долларах США)
Страна Средняя Заработная плата
1 Люксембург 4,089 $
2  Норвегия 3,678 $
3 Австрия 3,437 $
4 США 3,263 $
5 Соединённое Королевство 3,065 $
6 Бельгия 3,035 $
7 Швеция 3,023 $
8 Ирландия 2,997 $
9 Финляндия 2,925 $
10 Республика Корея  2,903 $
11 Франция 2,886 $
12 Канада 2,724 $
13 Германия 2,720 $
14 Сингапур 2,616 $
15 Австралия 2,610 $
16 Кипр 2,605 $
17 Япония 2,522 $
18 Италия 2,445 $
19 Исландия 2,431 $
20 Испания 2,352 $
21 Греция 2,300 $
22 Новая Зеландия 2,283 $
23 Южная Африка 1,838 $
24 Мальта 1,808 $
25 Израиль 1,804 $
26 Чешская Республика 1,786 $
27 Хорватия 1,756 $
28 Турция 1,731 $
29 Катар 1,690 $
30 Гонконг 1,545 $
31 Польша 1,536 $
32 Словакия 1,385 $
33 Венгрия 1,374 $
34 Македония 1,345 $
35 Босния и Герцеговина  1,338 $
36 Эстония 1,267 $
37 Российская Федерация 1,215 $
38 Ямайка 1,135 $
39 Литва 1,109 $
40 Аргентина 1,108 $
41 Латвия 1,098 $
42 Сербия 1,058 $
43 Чили 1,021 $
44 Ботсвана 996 $
45 Малайзия 961 $
46 Беларусь 959 $
47 Румыния 954 $
48 Бахрейн 917 $
49 Панама 831 $
50 Республика Маврикий 783 $
51 Бразилия 778 $
52 Макао (Китай) 758 $
53 Казахстан 753 $
54 Болгария 750 $
55 Колумбия 692 $
56 Украина 686 $
57 Китай 656 $
58 Мексика 609 $
59 Грузия 603 $
60 Азербайджан 596 $
61 Египет 548 $
62 Таиланд 489 $
63 Армения 471 $
64 Доминиканская республика 462 $
65 Республика Молдова 438 $
66 Монголия 415 $
67 Сирия 364 $
68 Киргизия 336 $
69 Индия 295 $
70 Филиппины 279 $
71 Пакистан 255 $
72 Таджикистан 227 $

Источник: ВВС, Международная организация труда (ILO) 

Фев 122013
 

Показатели средней заработной платы, утвержденные Пенсионным фондом Украины за 2003-2013г.

Показатели средней заработной платы, утвержденные Пенсионным фондом Украины

*данные показатели применяются для определения коэффициента заработной платы, применяемого для установления суммы пенсии  

источник: Пенсионный Фонд Украины http://www.pfu.gov.ua

Фев 122013
 
Период % годовых
2012  
с 23.03 7.5
2010  
с 10.08 7.75
с 08.07 8.5
с 08.06 9.5
2009  
с 12.08 10.25
с 15.06 11.0
2008  
с 30.04 12.0
с 01.01 10.0
2007  
с 01.06 8.0
2006  
с 10.06 8.5
2005  
с 10.08 9.5
2004  
с 09.11 9.0
с 07.10 8.0
с 09.06 7.5
2002  
с 05.12 7.0
с 05.07 8.0
с 04.04 10.0
с 11.03 11.5
2001  
с 10.12 12.5
с 10.09 15.0
с 09.08 17.0
с 11.06 19.0
с 07.04 21.0
с 10.03 25.0
2000  
с 15.08 27.0
с 10.04 29.0
с 24.03 32.0
с 01.02 35.0
1999  
с 24.05 45.0
с 28.04 50.0
с 05.04 57.0
1998  
с 21.12 60.0
с 07.07 82.0
с 29.05 51.0
с 21.05 45.0
с 18.03 41.0
с 06.02 44.0
1997  
с 24.11 35.0
с 15.11 25.0
с 01.11 17.0
с 05.08 16.0
с 08.07 18.0
с 26.05 21.0
с 08.03 25.0
с 10.01 35.0
1996  
с 02.07 40.0
с 07.06 50.0
с 22.05 63.0
с 25.04 70.0
с 08.04 75.0
с 01.04 85.0
с 26.03 90.0
с 04.03 98.0
с 01.01 105
1995  
с 01.12 110
с 10.10 95
с 21.08 70
с 15.07 60
с 07.06 75
с 01.05 96
с 07.04 150
с 29.03 170
с 10.03 204
1994  
с 12.12 252
с 25.10 300
с 15.08 140
с 01.08 175
с 01.07 190
1993  
с 01.05 240
с 01.03 100
1992  
с 16.11 80
с 25.06 30
Фев 122013
 

WGC (World Gold Counsel) опубликовал официальные мировые резервы золота. В рейтинге участвуют 100 стран.

Выборочно (СНГ):

 • Украина — 51 место — 35,5т. ( в январе было 35,1т.);
 • Беларусь — 45 место — 51,4т. (в январе было 51,2т.);
 • Россия — 8 место — 957,8 т. (в январе было 937,8 т.);
 • Казахстан — 32 место 115,3т. (в январе было 33 место и 111,5т.).

Лидерами по-прежнему остаются:

 • 2 место — Германия — 3 391,3т. (без изменений)
 • 1 место — США — 8 133,5 т. (без изменений)

Мировые резервы золота, данные за Февраль 2013

World Gold Reserves as of February 2013