Янв 312012
 

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за _____________ 20____

________________________ _______________________________
(повне найменування (реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

___________________________________________________
(повне найменування компанії з управління активами)

__________________________________________________________
(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

Таблиця 1

——————————————————————
|N з/п| Стаття витрат | Сума витрат |
| | |за рік (грн.) |
|——+——————————————-+—————|
| 1 | 2 | 3 |
|——+——————————————-+—————|
| 1 |Винагорода зберігачу | |
|——+——————————————-+—————|
| 2 |Винагорода реєстратору | |
|——+——————————————-+—————|
| 3 |Винагорода аудитору | |
|——+——————————————-+—————|
| 4 |Винагорода оцінювачу майна | |
|——+——————————————-+—————|
| 5 |Винагорода торговцю цінними паперами | |
|——+——————————————-+—————|
| 6 |Реєстраційні послуги | |
|——+——————————————-+—————|
| 7 |Виготовлення бланків цінних паперів | |
|——+——————————————-+—————|
| 8 |Розрахунково-касове обслуговування банком | |
|——+——————————————-+—————|
| 9 |Нотаріальні послуги | |
|——+——————————————-+—————|
| 10 |Послуги депозитарію | |
|——+——————————————-+—————|
| 11 |Оплата вартості публікації обов’язкової | |
| |інформації | |
|——+——————————————-+—————|
| 12 |Інформаційні послуги | |
|——+——————————————-+—————|
| 13 |Орендна плата | |
|——+——————————————-+—————|
| 14 |Фонд оплати праці членам наглядової ради | |
|——+——————————————-+—————|
| 15 |Рекламні послуги, пов’язані з розміщенням | |
| |цінних паперів | |
|——+——————————————-+—————|
| 16 |Витрати, пов’язані з обслуговуванням | |
| |учасників (акціонерів) інституту спільного | |
| |інвестування та обігу цінних паперів | |
| |інституту спільного інвестування, у тому | |
| |числі витрати на сплату відсотків за | |
| |кредити, залучені компанією з управління | |
| |активами для викупу цінних паперів | |
| |інституту спільного інвестування (з | |
| |урахуванням обмежень встановлених | |
| |законодавством України для відкритих та | |
| |інтервальних інститутів спільного | |
| |інвестування) | |
|——+——————————————-+—————|
| 17 |Витрати, пов’язані з придбанням, утриманням| |
| |та реалізацією нерухомого майна, що входить| |
| |до складу активів недиверсифікованих | |
| |інститутів спільного інвестування | |
|——+——————————————-+—————|
| 18 |Витрати на сплату відсотків за позику та | |
| |кредити, залучені компанією з управління | |
| |активами для венчурного інституту спільного| |
| |інвестування | |
|——+——————————————-+—————|
| 19 |Усього витрат* | |
——————————————————————

Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)
——————————————————————
|N з/п| Назва показника | Значення |
| | | показника |
|——+———————————————-+————|
| 1 | 2 | 3 |
|——+———————————————-+————|
| 1 |Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1) | |
|——+———————————————-+————|
| 2 |Середньорічна вартість чистих активів | |
|——+———————————————-+————|
| 3 |Норматив витрат | |
|——+———————————————-+————|
| 4 |Сума перевищення нормативу (ряд. 1 — ряд. 3) | |
——————————————————————

_______________
* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших
обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не
повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих
активів ІСІ протягом фінансового року.

 Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(обязательно)

(обязательно)