Авг 312012
 

Недавно заместитель главы НБУ сообщил об увеличении порога суммы гарантированного вклада физических лиц до 200 тыс. грн. (ранее была сумма 150 тыс. грн.).

У Програмі економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки одним із заходів для пожвавлення кредитування економіки є вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Поэтому и был установлен новый порог в 200 тыс. грн.

Несмотря на официальные заявления заместителя главы НБУ и главы администрации комитета Фонда ГвФЛ Игоря Соркина:

 …Для виконання заходів, визначених у цій програмі, зроблені певні кроки. Зокрема, ухвалений новий Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, що посилює захист громадян, які довірили свої заощадження банкам. Наступним кроком є збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами, які стали недоступними.

 никаких гарантий вкладчики так и не получили, поскольку Законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц» так и не был установлен порог гарантированной компенсации, который был в предыдущем законе «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц».

 Вот в чем не слукавил г-н Соркин, так это в том, что раньше гарантированный порог компенсации действительно был 150 тыс. грн. Но, гарантирован предыдущий порог был не Фондом, а Законом Украины.

 А что собственно произошло? Ничего особенного, кроме того, что новый закон по своей сути и функциям существенно отличается от предыдущего.

 Давайте сравним:

Прежний Закон Новый (усовершенствованный!) Закон Комментарий
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ЗАКОН УКРАЇНИ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Раньше Закон регулировал деятельность самого Фонда, то теперь лишь Систему гарантирования.
Цим Законом встановлюються засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду, а також регулюються відносини між Фондом, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. Стаття 1. Предмет та мета Закону
1. Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.
2. Метою цього Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.
Из предмета и цели нового закона очевидно, что функции фонда существенно расширены, и основные цели:

  • Укрепление доверия к банковской системе
  • Обеспечение процедуры ликвидации неплатежеспособных банков

Относительно гарантии фонда — ниже.

Стаття 3. Гарантії за вкладом
Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду та санаційного банку відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із таких учасників.
Стаття 26. Гарантії за вкладом
1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Без комментариев

Используемый материал:

  1. Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4452-17)
  2. Закон України Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2740-14)
  3. Прес-реліз від 22.08.2012р.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підвищив суму відшкодування до 200 тисяч гривень (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=120552&cat_id=55838)

 Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(обязательно)

(обязательно)