Мар 192018
 

Критерії для обрання та перебування у першій — третій групі платника єдиного податку ФОП (викладено в пп. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу):

Якщо граничний розмір доходу перевищується, то до суми такого перевищення встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 15 %.
Крім того, ставка 15 % встановлюється до доходу:

 • отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до І або ІІ групи;
 • отриманого при застосуванні розрахунку іншого, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
 • отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • отриманого платниками І або ІІ групи від провадження діяльності, не передбаченої пп. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291  Кодексу.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу.

Ноя 052013
 

Реєструємо нову книгу доходів та витрат

Згідно із Наказам МінДоходів № 481 від 16.09.2013 року, було затверджено нову форму Книги обліку доходів та витрат.

Відтепер всі Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані (змушені!) зареєструвати нові Книги обліку в податковому органі за місцем своєї реєстрації.

Рішення про спосіб ведення книги — в електронному або паперовому форматі, приймається самостійно платником податків.

Ознайомитися із Наказом № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення», можливо за цим лінком.

 Accounting Book for Private Entrepreneurs Sept 2013

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ


При подготовке использованы материалы / источники:

Окт 312013
 

ESV report manual readingС целью создания благоприятных условий для подачи электронной отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), Министерство доходов и сборов предоставило  информацию о бесплатных программах ‘online’ сервиса, которые можно использовать для формирования и подписания бесплатными ключами, выданными АЦСК ИСД Министерства доходов и сборов:

Наименование адрес веб страницы
1 Программное обеспечение для формирования, подписания и подачи электронной отчётности «M.E.Doc» http://me-doc.com.ua
2 АРМ «Единый взнос», применяется только для формирования отчётности http://www.pfu.gov.ua
 —

Подписание отчётности, сформированной средствами АМРу «Единый взнос», возможно в ПО «M.E.Doc

http://me-doc.com.ua
 3 Программное обеспечение для формирования и подачи отчётности «iFin Zvit» http://zvit.ifin.ua

 

Согласно раздела II «Формирование и подача отчетов», п. 2.1., Приказа Миндоходов Украины № 454 от  09.09.2013г, отчет по ЕСВ подается одним из следующих способов:

 • Способами электронной связи в электронной форме, придерживаясь условий относительно регистрации электронной подписи ответственных лиц в порядке, определённом законодательством; 
 • На бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и скреплённых печатью (при наличии), вместе с электронной формой отчета на электронных носителя информации;
 • N.B! Если количество застрахованных лиц не больше пяти (5), тогда отчет по ЕСВ подается только в бумажной форме;
 • N.B! Отчет, отправленный почтой, не считается поданным.

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

 

При подготовке использованы материалы / источники:

Приказ Министерства доходов и сборов Украины № 454 от  09.09.2013г

Официальный портал Министерства доходов и сборов Украины

Окт 312013
 

В октябре 2013г. в Госказначействе Украины были открыты новые счета для Миндоходов для зачисления и администрирования ЕСВ.

hand writing B and W 2aКак определить на какой счет оплачивать ЕСВ?

Новые счета открыты в соответствии с категориями плательщиков ЕСВ, классифицированных в  Справочнике, утверждённом Приказом Госказначейской службы Украины № 130 от 16.08.2013г.

В данном Справочнике перечислены категории плательщиков ЕСВ и трёхзначные символы. Символы перечислены в пределах от 201-до-210, каждый символ соответствует цифрам с 6ой по 8ю в расчетном счете для перечисления ЕСВ. Давайте рассмотрим пример определения счета для оплаты ЕСВ в ГНИ Святошинского р-на ГУМиндоходов в г. Киеве

 

Код ЕГРПОУ получателя (орган Миндоходов) Название получателя (орган Миндоходов) МФО банка получателя Расчётные счета Банк получателя Новый символ счета с 01.10.2013 Размер Единого социального взноса
1 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37190201002657 ГУДКСУ у м.Києві 201 Єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (36,76%-49,7%;36,3%, 45,96%, 8,41%, 3,6%, 2,85%, 6,1%, 5,3%, 5,5%); винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%; 2%).
2 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37199202002657 ГУДКСУ у м.Києві 202 Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7%, 2,6%).
3 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37198203002657 ГУДКСУ у м.Києві 203 Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%).
4 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37197204002657 ГУДКСУ у м.Києві 204 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,7%).
5 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37196205002657 ГУДКСУ у м.Києві 205 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6%).
6 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37195206002657 ГУДКСУ у м.Києві 206 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%).
7 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37194207002657 ГУДКСУ у м.Києві 207 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%).
8 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37193208002657 ГУДКСУ у м.Києві 208 Добровільна участь на випадок безробіття (1,5%).
9 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37192209002657 ГУДКСУ у м.Києві 209 Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%).
10 38760467 ДПIуСвятошинськомур-нiГУМiндох умКиєвi 820019 37192210002657 ГУДКСУ у м.Києві 210 Добровільна участь від нещасного випадку на виробництві (1,51%) або доплата до фонду нещасних випадків пов’язана із зміною класу ризику

 

Итак, если Вы, к примеру, являетесь Физлицом предпринимателем (ФЛП) на общей системе налогообложения, то Вашим символом категории плательщика ЕСВ будет «204«, а расчётный счет № 37197204002657.

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ

 • Наказ Державної казначейської служби України від 16.08.2013 130 Про затвердження Довідника відповідності символу звітності класам професійного ризику (скачать)
 • Довідник відповідності символу звітності класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску (скачать)
 • Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску на 01.10.2013
Окт 282013
 

hand writing B and W 1Что необходимо указывать в «Назначении платежа» при оплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее ЕСВ)?

При заполнении платёжного поручения на оплату  ЕСВ в поле «Назначение платежа» — необходимо указывать следующее:

* ;101 ; код ЕГРПОУ ; уплата единого взноса ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

 

 1. «*» — означает служебный код;
 2. «101» — код вида оплаты — в данном случае — код означает «Оплата суммы Единого социального взноса»;
 3. «код ЕГРПОУ (укр. ЄДРПОУ)» — для Физлиц предпринимателей указывать свой идентификационный номер;
 4. «уплата единого взноса» — здесь необходимо указать разъяснительную информацию о назначении платежа;
 5. не заполняется;
 6. не заполняется;
 7. не заполняется.

 Хотим напомнить, что с 1 октября 2013г. Министерство доходов и сборов Украины начало администрирование ЕСВ. С этого момента оплата ЕСВ и подача отчетности по ЕСВ осуществляется через районные ГНИ Главного управления Миндоходов.

 Для зачисления оплаты по ЕСВ в Госказначейтве Украины для Миндоходов были открыты новые счета.

Реестр счетов для оплаты ЕСВ смотреть здесь

Дополнительные материалы:

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ

Символы счетов для зачисления ЕСВ в органах Министерства Доходов и Сборов (загрузить файл)


 

При подготовке использованы материалы / источники: