Мар 302015
 

Національний банк України розпочав перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України графіком. У межах цієї перевірки публікуються відомості декларацій першого заступника Голови Національного банку України Олександра Писарука та заступників Яківа Смолія, Владислава Рашкована та Дмитра Сологуба.

NBU managers income and assets DeclarationsУсі інші посадові та службові особи Національного банку України проходитимуть перевірку з 20 квітня 2015 року до 30 червня 2016 року згідно із затвердженим Національним банком України графіком. У міру того як проходитиме перевірка відбуватиметься й публікація їх декларацій.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева пройшла процедуру перевірки згідно із Законом України «Про очищення влади» у грудні 2014 року. На виконання цього закону було опубліковано декларацію про доходи Голови за 2013 рік і розміщено на сайті Верховної Ради України, а відомості – на сайті Національного банку України. Цього року декларація про доходи за 2014 рік Голови опублікована на сайті Національного банку України згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

за даними НБУ: (http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15821699&cat_id=55838)

 

 

Янв 202015
 

З 1 січня 2015 року внесено зміни  до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

New Tax Code rules 2015 1Так, замість шести груп платників єдиного податку запроваджено чотири групи. При цьому збільшується максимальний розмір доходу.

Зокрема, фізичні особи–підприємці реєструються платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп.

Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, відповідно до норм глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі — Кодекс) з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи.

 1. Для платників першої групи збільшено обсяг доходу до 300 000 грн. та ставка до 10 відс. розміру мінімальної заробітної плати.
 2. Для платників 2 групи збільшено обсяг доходу до 1500 000 грн. та ставка до 20 відс. розміру мінімальної заробітної плати.
 3. До платників третьої групи належать фізичні особи–підприємці та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень. При цьому фізичні особи-підприємці не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  не є обмеженою. Ставка складає відс. доходу – у разі сплати ПДВ та 4 відс. доходу  – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;

Нагадуємо, Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» внесено зміни, які набрали чинності з 1 січня 2015 року.

джерела інформації:

Ноя 052013
 

Реєструємо нову книгу доходів та витрат

Згідно із Наказам МінДоходів № 481 від 16.09.2013 року, було затверджено нову форму Книги обліку доходів та витрат.

Відтепер всі Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані (змушені!) зареєструвати нові Книги обліку в податковому органі за місцем своєї реєстрації.

Рішення про спосіб ведення книги — в електронному або паперовому форматі, приймається самостійно платником податків.

Ознайомитися із Наказом № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення», можливо за цим лінком.

 Accounting Book for Private Entrepreneurs Sept 2013

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ


При подготовке использованы материалы / источники:

Ноя 042013
 

Своим письмом от 24.10.2013г. Министерство доходов и сборов разъяснило принцип расчёта и оплаты единого взноса на общеобязательное социальное страхование для  Физлиц предпринимателей и не только.

Для чего Миндоходов заниматься трактовкой Законов, не совсем ясно, но может быть это делается для того, чтобы в очередной раз нам напомнить о том, Кто в доме «Хозяин»?

Мы же, в свою очередь, опираясь на собственный опыт работы с нашими администрацBig Authorityиями, рекомендуем сначала изучать первоисточники — законы, а все разъяснения Миндоходов и Ко просто принимать к сведению.  И не потому, что в Миндоходов не знают Законов, как раз наоборот, многие из них прекрасно (разумеется в рамках своей компетенции) разбираются в законодательных нормах. Но стоит нам обратиться с каким либо вопросом к специалисту Налоговой, то рекомендация, которую мы получим окажется вполне пристойной и в рамках Закона, но, чаще всего, она оказывается не в нашу пользу. Так уж устроено наше законодательство, что трактовать его можно вариативно, да и сами специалисты Налоговой «вышколены» работать исключительно на благо Казны. 

В данной статье мы будем рассматривать вопрос начисления и оплаты ЕСВ исключительно в рамках деятельности Физлиц предпринимателей и прочих Физлиц, осуществляющих независимую профдеятельность.   

Для того, чтобы понимать как корректно рассчитать свою сумму ЕСВ, для начала давайте разберём некоторые законодательные термины и определения:

Согласно п.п -4, 5, ч.1, ст. 4, Закона Украины о ЕСВ, плательщиками ЕСВ являются:

 • п.п. 4 — Физические лица предприниматели (далее ФЛП), в том числе те, которые выбрали упрощённую систему налогообложения, а также члены их семей, которые берут участие в осуществлении ими предпринимательской деятельности;
 • п.п. 5 — Физические лица,  которые осуществляют независимую профессиональную деятельность — самостоятельно обеспечивают себя работой, а именно:
 • научной, литературной, артистичной, художественной, образовательной или преподавательской, медицинской, юридической практикой, в т.ч. адвокатской и нотариальной,  либо лица, которые осуществляют религиозную (миссионерскую) деятельность  и получают доход непосредственно от этой деятельности, при условии, что такие Физлица не являются наёмными работниками или предпринимателями.

Минимальная и максимальная величина начисления ЕСВ

согласно п. 2, ч.1,  ст. 7, Закона о ЕСВ, Максимальной величиной начисления ЕСВ является:

Максимальной величиной базы начисления ЕСВ  — является максимальная сумма дохода, застрахованного лица, которая равняется 17 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

На сегодня законом установлен прожиточный минимум — 1147 грн.
Пример расчёта базы для ЕСВ: 1147 грн.*17= 19 499 грн.
Полученная сумма — 19 499 грн. и является максимальным порогом базой для расчёта ЕСВ.    

Минимальные страховой взнос (минимальная величина ЕСВ) 

— это сумма единого взноса (ЕСВ), которая определяется расчётом от базы минимальной заработной платы, установленной законом за текущий расчётный месяц, за который начисляется и оплачивается зарплата.

в 2013 г. установлены следующие размеры минимальной зарплаты:

 • на 01.01.2013г. — 1147 грн.
 • с 01.12.2013 по 31.12.2013г. — 1218 грн.

Порядок начисления и сроки оплаты ЕСВ

Согласно 3 абз, п. 8, ст.9, Закона о ЕСВ:
 • Физлица предприниматели — ФЛП на едином налоге, начисляют ЕСВ за календарный квартал, а оплачивают его до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, за который начислен ЕСВ. А сам отчет о ЕСВ подается в Миндоходов один раз в год.
Согласно 4-го абз, п. 8, ст.9, Закона о ЕСВ:
 •  Физлица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, и не состоят в трудовых отношениях и не являются предпринимателями  — оплачивают ЕСВ, начисленный за календарный год, до 1 мая следующего года.

Теперь подытожим

 • Если Вы являетесь ФЛП на едином налоге, то Вы оплачиваете ЕСВ исходя из расчета 34,7% от 1 минимального  прожиточного минимума установленного законом
 •   на сегодня это — 398,01 грн. (1147 грн.*34,7%)
 • Если Вы физлицо (не являющееся ни наемным работником ни предпринимателем), и осуществляющее независимую деятельность — тогда Вы рассчитываете ЕСВ в пределах не менее  Минимального и не более Максимального порогов начисления ЕСВ.
 • Например, в 2013 году Вы получили доход 17 568 грн., тогда суммы ЕСВ будет   — 6 096,10 грн.
 • Или Ваш доход за тот же год составил 48 500 грн., в этом случае ЕСВ будет рассчитан в пределах Максимальной величины (17*1147грн.) — т.е. от 19 499 грн. и составит — 6 766,15 грн.

 Для чего нашим законотворителям нужно было «городить огород» со всеми этими категориями физлиц, не понятно, но ясно одно — ясности это не добавляет 🙂

Making a vegetable garden but...

 

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ 


При подготовке использованы материалы / источники:

Окт 312013
 

ESV report manual readingС целью создания благоприятных условий для подачи электронной отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), Министерство доходов и сборов предоставило  информацию о бесплатных программах ‘online’ сервиса, которые можно использовать для формирования и подписания бесплатными ключами, выданными АЦСК ИСД Министерства доходов и сборов:

Наименование адрес веб страницы
1 Программное обеспечение для формирования, подписания и подачи электронной отчётности «M.E.Doc» http://me-doc.com.ua
2 АРМ «Единый взнос», применяется только для формирования отчётности http://www.pfu.gov.ua
 —

Подписание отчётности, сформированной средствами АМРу «Единый взнос», возможно в ПО «M.E.Doc

http://me-doc.com.ua
 3 Программное обеспечение для формирования и подачи отчётности «iFin Zvit» http://zvit.ifin.ua

 

Согласно раздела II «Формирование и подача отчетов», п. 2.1., Приказа Миндоходов Украины № 454 от  09.09.2013г, отчет по ЕСВ подается одним из следующих способов:

 • Способами электронной связи в электронной форме, придерживаясь условий относительно регистрации электронной подписи ответственных лиц в порядке, определённом законодательством; 
 • На бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и скреплённых печатью (при наличии), вместе с электронной формой отчета на электронных носителя информации;
 • N.B! Если количество застрахованных лиц не больше пяти (5), тогда отчет по ЕСВ подается только в бумажной форме;
 • N.B! Отчет, отправленный почтой, не считается поданным.

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

 

При подготовке использованы материалы / источники:

Приказ Министерства доходов и сборов Украины № 454 от  09.09.2013г

Официальный портал Министерства доходов и сборов Украины

Окт 312013
 

В октябре 2013г. в Госказначействе Украины были открыты новые счета для Миндоходов для зачисления и администрирования ЕСВ.

hand writing B and W 2aКак определить на какой счет оплачивать ЕСВ?

Новые счета открыты в соответствии с категориями плательщиков ЕСВ, классифицированных в  Справочнике, утверждённом Приказом Госказначейской службы Украины № 130 от 16.08.2013г.

В данном Справочнике перечислены категории плательщиков ЕСВ и трёхзначные символы. Символы перечислены в пределах от 201-до-210, каждый символ соответствует цифрам с 6ой по 8ю в расчетном счете для перечисления ЕСВ. Давайте рассмотрим пример определения счета для оплаты ЕСВ в ГНИ Святошинского р-на ГУМиндоходов в г. Киеве

 

Код ЕГРПОУ получателя (орган Миндоходов) Название получателя (орган Миндоходов) МФО банка получателя Расчётные счета Банк получателя Новый символ счета с 01.10.2013 Размер Единого социального взноса
1 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37190201002657 ГУДКСУ у м.Києві 201 Єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (36,76%-49,7%;36,3%, 45,96%, 8,41%, 3,6%, 2,85%, 6,1%, 5,3%, 5,5%); винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%; 2%).
2 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37199202002657 ГУДКСУ у м.Києві 202 Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7%, 2,6%).
3 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37198203002657 ГУДКСУ у м.Києві 203 Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%).
4 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37197204002657 ГУДКСУ у м.Києві 204 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,7%).
5 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37196205002657 ГУДКСУ у м.Києві 205 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6%).
6 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37195206002657 ГУДКСУ у м.Києві 206 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%).
7 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37194207002657 ГУДКСУ у м.Києві 207 Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%).
8 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37193208002657 ГУДКСУ у м.Києві 208 Добровільна участь на випадок безробіття (1,5%).
9 38760467 ДПI у Святошинському р-нi ГУМiндох у м. Києвi 820019 37192209002657 ГУДКСУ у м.Києві 209 Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%).
10 38760467 ДПIуСвятошинськомур-нiГУМiндох умКиєвi 820019 37192210002657 ГУДКСУ у м.Києві 210 Добровільна участь від нещасного випадку на виробництві (1,51%) або доплата до фонду нещасних випадків пов’язана із зміною класу ризику

 

Итак, если Вы, к примеру, являетесь Физлицом предпринимателем (ФЛП) на общей системе налогообложения, то Вашим символом категории плательщика ЕСВ будет «204«, а расчётный счет № 37197204002657.

Дополнительная информация:

Как заполнять платёжное поручение на оплату ЕСВ?

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ

 • Наказ Державної казначейської служби України від 16.08.2013 130 Про затвердження Довідника відповідності символу звітності класам професійного ризику (скачать)
 • Довідник відповідності символу звітності класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску (скачать)
 • Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску на 01.10.2013
Окт 282013
 

hand writing B and W 1Что необходимо указывать в «Назначении платежа» при оплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее ЕСВ)?

При заполнении платёжного поручения на оплату  ЕСВ в поле «Назначение платежа» — необходимо указывать следующее:

* ;101 ; код ЕГРПОУ ; уплата единого взноса ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

 

 1. «*» — означает служебный код;
 2. «101» — код вида оплаты — в данном случае — код означает «Оплата суммы Единого социального взноса»;
 3. «код ЕГРПОУ (укр. ЄДРПОУ)» — для Физлиц предпринимателей указывать свой идентификационный номер;
 4. «уплата единого взноса» — здесь необходимо указать разъяснительную информацию о назначении платежа;
 5. не заполняется;
 6. не заполняется;
 7. не заполняется.

 Хотим напомнить, что с 1 октября 2013г. Министерство доходов и сборов Украины начало администрирование ЕСВ. С этого момента оплата ЕСВ и подача отчетности по ЕСВ осуществляется через районные ГНИ Главного управления Миндоходов.

 Для зачисления оплаты по ЕСВ в Госказначейтве Украины для Миндоходов были открыты новые счета.

Реестр счетов для оплаты ЕСВ смотреть здесь

Дополнительные материалы:

Как найти реквизиты для оплаты ЕСВ?

Миндоходов таки да разъяснило принцип расчёта и оплаты ЕСВ

Наша пісня гарна — нова, починаймо її знову…

Информация о бесплатных программах для подачи электронной отёчности по ЕСВ

Символы счетов для зачисления ЕСВ в органах Министерства Доходов и Сборов (загрузить файл)


 

При подготовке использованы материалы / источники:

Окт 182013
 

В данной статье мы попытаемся проанализировать некоторые статистические данные, а именно: золотовалютный резерв страны, оценки и влияние международных рейтинговых агентств, статистика: МВФ, Мирового Банка, НБУ, МинФина Украины, Министерства Доходов & Сборов (бывш. Налоговая, далее МинДохСбор), а также официальные данные других государств.

Статья получилась обширной и детализированной лишь потому, что целью было именно разобраться в сложившейся ситуации, а не просто привести «сухие» факты.

Начнём с самого шумного — Рейтинговые агентства и Ко.

Мы уже высказывали свои взгляды в отношении деятельности рейтинговых агентств, но, тем не менее, их оценки отбрасывать не стоит. Поскольку их мнения все ещё оказывают существенное влияние на инвестиционный климат как отдельных компаний так государств в целом.

Украина… и (де-) Долларизация рынка.

Fitch  В июне 2013 рейтинговое агентство Fitch оценило степень долларизации в Украине как очень высокую. Причиной тому послужила неуверенность граждан в национальной валюте, а также слабое регулирование денежно-монетарного режима и политики.

Standard and poors logo  ранее 07 декабря 2012г. Агентство Standard & Poor’s опубликовало негативный прогноз по Украине, понизив долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с (‘B+’ на ‘B’) как в иностранной валюте так и в гривне.

Moodys logo20 сентября 2013 Moody’s понизило рейтинг гособлигаций Украины с B3 до Caa1.

(Напомним, что в феврале 2013, стоимость акций самого Агентства Moody’s существенно понизилась на фоне скандалов связанных с деятельностью рейтинговых агентств.)

При этом в МинФине Украины, в лице директора департамента долговой и международной финансовой политики Галины Пахачук, считают, что рейтинг Moody’s построен на устаревших (за июнь 2013г.) данных, и что ситуация за 07-09/2013 существенно изменилась.

Она также предположила, что такие действия Moody’s являются «целенаправленной атакой» Такое её предположение, как она сама утверждает, основывается на том, что существуют 5 международных банков и три хедж-фонда, заинтересованных в нестабильности котировок украинских еврооблигаций, и стремятся заработать на их колебаниях.

Тем не менее, что же означает такое понижение рейтинга для Украины?

Это означает что с рейтинга В3 — , который является спекулятивным и подвержен высокому кредитному риску, понизили до Сааа1 — означает обязательства очень низкого качества, подвержены очень высокому кредитному риску.

Иначе говоря, чем ниже рейтинг, тем выше кредитный риск, и тем дороже для страны обходится привлечение денежных средств, как по кредитам (например от МВФ либо Сбербанка РФ) так и по гособлигациям, по последним государство вынужденно постоянно повышать доходный процент, чтобы хоть как то привлечь интерес инвесторов.

Например:

Украина заимствовала на внешних рынках методом размещения ОВГЗ (ОЗДП) по следующим процентным ставкам (данные приведены выборочно за 2005-2013г)

Наименование:

Валюта

Купон %

Выплата по купону начиная с

Погашение

ОВГЗ 2006г.

Доллар США

6,58%

21.05.2007г.

21.11.2016г.

ОВГЗ 2010г.

Доллар США

7,75%

23.03.2011г.

23.09.2020г.

ОВГЗ 2011г.

Доллар США

7,95%

23.08.2011г.

23.02.2021г.

ОВГЗ 2012г.

Доллар США

9,25%

24.01.2013г.

24.07.2017г.

 

19 августа 2013, Томаш Фиала гендиректор инвесткомпании «Драгон Капитал», в интервью ИА «Интерфакс-Украина» заявил, что внешние займы Украине обходятся гораздо дороже, чем странам Африки:

«… Как это не смешно звучит, мы просмотрели все страны Африки: на сегодняшний день ни одна не торгуется с такой высокой доходностью, как Украина. Только Сейшелы торгуются с доходностью выше 8% годовых, тогда как доходность украинских еврооблигаций сейчас — около 9,25% годовых (у бумаг с погашением в 2017 году она чуть меньше – около 9%, а у самых «длинных» с погашением в 2023 году — 9,25% годовых). Но только у Сейшел всего один бонд на $200 млн и вся экономика в $1 млрд…»…

Внешний долг Украины

Это также очень показательный график, особенно если его сопоставить с постоянно снижающимся золотовалютным резервом страны.

 валовой внешний долг Украины

Дальнейший рост гос.долга Украины неизбежен, это связано как с негативным экономическим рейтингом Украины, так и с текущей проблемой госдолга в США.

Большая часть долга Украины номинирована именно в долларах США — 77%, 10% — в Евро., а ВВП и ставка инфляции — в гривнах. В тоже время курс гривны «искусственно» удерживают, не смотря на существенно сократившиеся резервы НБУ, и девальвация гривны видится неизбежной, что также приведёт к увеличению роста долга страны.

Зависимость от развивающихся стран

Украина, в основном, является сырьевым государством — поставщиком руды, черных и цветных металлов, нефтехимической продукция и пр.

Поступления от экспорта чёрных металлов за 9 мес. 2013г. в сравнении с 2012г сократились на 10,5%, а в 2012г в сравнении с 2011г — на 17%.

Если, к примеру, в Китае сократятся объёмы строительства и промышленного производства, то соответственно сократятся и потребности в Украинском металлопрокате, что незамедлительно скажется на экономических показателях.

МВФ и Ко

IMF logoПо данным всемирного экономического исследования проведённого МВФ, в 2013 году рост экономики Украины, которая находится в состоянии спада начиная с середины 2012, будет нулевым. Развитие, в целом, будет сдерживаться за счёт ослабленного экспорта, политической неопределённости, затруднённых валютных условий — т. е. сильного давления и защиты валютно-обменного курса, по причине дефицита как бюджетного баланса так и текущего платёжного баланса. Последнее означает, что гос.бюджет планируется и утверждается с дефицитом средств — затраты постоянно превышают доходы, что негативно сказывается на платёжном балансе страны.

Commowealth-of-Independent-States-by-IMF-2013В 2014 году рост экономики Украины оценивается в 1½ процента.

«…In Ukraine, which has been in recession since mid-2012, growth will be near zero this year. Activity will be held back by weak exports, political uncertainty, and tight monetary conditions in defense of an exchange rate under pressure because of the economy’s twin deficits. Growth is projected to rise to 1½ percent in 2014″….

»World economic outlook 2013 (IMF) , Commowealth of Independent States, p.27, p.67»

Уровень благосостояния в Украине является также негативным.

Что происходило с золотовалютным резервом Украины за последних 2 года?

Давайте посмотрим на график: данные за 10.2011г. по 09.2013г.

Золотовалютные резервы Украины

Пора платить по долгам…

Только до окончания 2013г. Украина должна выплатить МВФ – 1,031,250,000 SDR или 1,586,041,875 долларов США. (на 17.10.2013г курс 1 SDR = 1.53798 US$)

Кроме того, если добавить к общей картине и график платежей, которые Украина должна будет выплатить до 2028г. в адрес МВФ в качестве возврата кредитов и процентов по ним, то картина покажется еще более мрачной…

Начиная с 30.10.2013 по 01.11.2028г включительно, Украина должна выплатить МВФ сумму размере — 4,450,653,951 SDR (специальных прав заимствования) или 6,845,016,763,5 долларов США. (6,8 млрд.$)

(официальный график выплат МВФ смотреть здесь).

Государственные, политические и налоговые риски

Предусмотренное Налоговым Кодексом снижение налогов для бизнеса, вероятно, будет отсрочено до «лучших времён».

Чтобы уберечь бюджет от сокращения доходов в период замедления экономики, Украинские власти намерены отложить запланированные в 2014г. снижения ставок налога на прибыль и НДС, — сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

В действующем Налоговом кодексе прописано следующее снижение ставок:

 • НДС с 1 января с 20% — до 17%;
 • налог на прибыль предприятий – с 19% до 16%.

МинДохСбор также планирует улучшать экономическую среду за счёт детенизации доходов:

«Детенизация – это реальные шаги, которыми мы будем идти, и за счет этого мы будем увеличивать доходную часть бюджета», – сказал г-н Клименко.

О том, как нам видится процесс детенизации в Украине мы описали в статье «Нешуточная борьба и с тенью, и конвертами, и…»

Вероятно, что именно по этой причине, а также для более «качественного» управления денежными потоками, МинДохСбор взяло под свой непосредственный контроль сбор денежных средств всех фондов (пенсионный, безработица и прочие соц.фонды). С пошлинами и налогами все понятно, но вот Социальные фонды в чем «провинились»…?

Валютные и внешние риски

Доллар США, несмотря на высокий риск связанный с огромным госдолгом правительства США — более 16,7 трлн. долларов, по-прежнему является резервной валютой большинства государств.obama looking in the future

Вчера, 17 октября решалась судьба доллара.

Правительство США должно было либо принять решение об очередном увеличении потолка госдолга страны, либо признать себя (США) банкротом. Вопрос увеличения потолка госдолга должен был быть решён ещё до начала нового финансового года, в США — финансовый год начинается с 1 октября.

Гособлигации США, для большинства стран, ещё со времён II Мировой войны считались наиболее надёжными и безопасными инвестициями.

Если же США признает себя банкротом, то начнётся новая и более разрушительная волна экономического кризиса. Первыми, вероятно, пострадают государства в золотовалютных резервах которых доллар и правительственные облигации США занимают львиную долю — это Япония, Китай, страны — экспортёры нефти, Тайвань, Швейцария, Бельгия, Россия, Великобритания, Бразилия и другие.. (подробный список государств смотреть здесь)

Япония, например, владеет гособлигациями США на сумму более 1,2 трлн. долларов, Китай — 1,3 трлн., Россия — 131,6 млрд., Бразилия  — 256,4 млрд. долларов.

Существенным аргументом за увеличение потолка госдолга может послужить то, что правительство уже сегодня обязано выплатить (погасить) существующие долги и прочие обязательства (медицинские и социальные страховки).

Федеральное правительство не работало практически 2 недели, а в госказначействе США говорили, что если в Конгрессе вопрос не решится, то уже после полуночи 17 октября, у них могут полностью исчерпаться все денежные ресурсы.

И если даже трагического дефолта не произойдёт, то это совсем не означает, что нет никакой трагедии… Трагизм этого давно созревающего прецедента заключается в том, что по крайней мере, в глазах всего мира, Американскому финансовому положению уже нанесён непоправимый ущерб… И в очередной раз подтвердился факт, что госказначейство США отнюдь не является таким уж безопасным местом для размещения инвестиций/резервов других государств.

Тему измерения стоимости доллара как Резерва Иностранной Валюты, мы попытались раскрыть с статье «Потеря стоимости доллара в долгосрочном периоде»

глобальная де-Американизацияpresident of China Xi Jinping says goodbye

13 октября 2013 Китайское центральное правительственное агентство новостей «Xinhua» (Xinhua News Agency) опубликовало статью с лозунгом «U.S. fiscal failure warrants a de-Americanized world» — Финансовая несостоятельность США даёт основание для де-Американизации мира.

Эта статья разбивает «в пух и прах» все былое политическое и финансовое могущество США.

Приведём некоторые цитаты:

«…It is perhaps a good time for the befuddled world to start considering building a de-Americanized world.»…

«…Может быть именно это время есть подходящим для одурманенного мира начать задумываться над созданием де-Американизированного мира»…

«…What may also be included as a key part of an effective reform is the introduction of a new international reserve currency that is to be created to replace the dominant U.S. dollar, so that the international community could permanently stay away from the spillover of the intensifying domestic political turmoil in the United States.»…

«…Что ещё может быть включено в качестве основы эффективного реформирования — это введение новой международной резервной валюты, которая должна быть создана для замены доминирующего доллара США, с тем, чтобы международные сообщества могли неизменно оставаться в стороне от интенсивно развивающегося внутригосударственного политического беспорядка в США»…

О Федеральном резерве США мы написали в статье «Кто, а точнее что такое Федеральный резерв США?».

17 октября информ Агентство «Xinhua» прокомментировало позитивное решение конгресса США в отношении  увеличения госдолга:

«…политики в Вашингтоне не сделали ничего существенного, кроме как снова отсрочили окончательное банкротство всемирной уверенности в финансовую систему США и невредимость долларовых инвестиций,  которая уже существенно пошатнулась  из-за неугасающих поборнических сражений и подтвержденной неспособности государства (авт. США) раз и навсегда отрегулировать его собственные финансовые проблемы»…

«…politicians in Washington have done nothing substantial but postponing once again the final bankruptcy of global confidence in the U.S. financial system and the intactness of dollar investment, which has already been seriously shattered by the undying partisan struggle and the country’s attested inability to fix its fiscal problems once and for all»…

By Xinhua Writer Liu Chang, BEIJING, Oct. 17 (Xinhua)

 

В наши дни происходит слишком много событий в очень сжатый промежуток времени, и многие из них влияют или могут повлиять на наше финансовое благополучие. В данной статье мы ни в коем случае никого не призываем к выбору той или иной валюты, или вида инвестирования, единственная цель — обратить Ваше внимание на некоторые, на наш взгляд, важные факторы и их последствия.

За всем уследить невозможно, но быть осмотрительным, особенно в вопросах личных финансов, просто необходимо.

Что же делать простому инвестору, избегающего рискованных и спекулятивных инвестиций?

Все тоже, что и раньше — максимально диверсифицироваться, насколько это возможно, распределить свои сбережения в различные активы.

Если это валюта, то денежный актив необходимо держать в двух-трёх различных валютах.

Ценные бумаги — акции приобретать, только в тех сферах деятельности, в которых Вы разбираетесь, и кроме того, сами предприятия должны находится в досягаемости для осуществления контроля.

Гособлигации — что делать с ними, надеемся, что понимаете сами…

Банковское золото — постоянно, по возможности, пополняйте Ваши сбережения. Как мы помним, основная цель — это не спекуляция на рыночных колебаниях, а исключительно тезаврация!

И не забывайте о здравом смысле, без которого эффективно управлять личными финансами вряд ли получится.


При подготовке использованы материалы:

 • http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=385715&cat_id=42981 Інформація щодо облігацій зовнішньої державної позики, що перебувають в обігу
 • http://www.kmu.gov.ua  
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf World economic outlook 2013 (IMF) , Commowealth of Independent States, p.27, p.67
 • http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/ukr/eng/curukr.htm International Reserves and Foreign Currency Liquidity
 • http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberkey1=993&category=forth&year=2012&trxtype=repchg&overforth=f&schedule=exp&extend=y Ukraine: Projected Payments to the IMF as of September 30, 2013
 • http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-10/13/c_132794246.htm U.S. fiscal failure warrants a de-Americanized world
 • http://www.businessweek.com/articles/2013-10-14/chinas-state-press-calls-for-building-a-de-americanized-world China’s State Press Calls for ‘Building a de-Americanized World’
 • http://www.minfin.gov.ua Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України
 • http://interfax.com.ua/news/interview/164665.html Ни одна страна Африки сегодня не торгуется с такой высокой доходностью, как Украина. 19.08.2013
 • http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
 • http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-10/17/c_132806782.htm No long-term remedy for U.S. fiscal crisis despite another temporary deal

 … а также собственные наблюдения и анализ 

Окт 162013
 

Credit Card machine 1Начиная с 17 октября 2013 г., в соответствии с изменениями № 727 от 02.10.2013г. к Положению КМУ № 1177 «О порядке наложения и взыскания штрафов за нарушение законодательства о защите прав потребителей» всех продавцов, которые не смогут предоставить возможность покупателям расплачиваться платёжной картой, будут штрафовать на 500 н.м.д.г. — на сегодня это 8500 грн.

В соответствии с Законом «О защите прав потребителей», ст. 17, ч.2, именно продавец обязан всесторонне содействовать покупателю (потребителю) в свободном выборе продукции и форм её оплаты.

 

 

 

При подготовке использованы материалы:

1. Постанова № 727 від 02.10.2013 «Про внесення зміни до пункту 2 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/727-2013-%D0%BF
2. Закон України «Про захист споживачів» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print1370346059303346

 

Апр 012013
 

 Каждый уважающий себя гражданин испытывает чувство гордости, когда первые лица его страны, не просто занимаются популизмом, а регулярно и целенаправленно подтверждают свои слова действием.

Появилась вероятность, что уже скоро предприниматели смогут вздохнуть от облегчения. Налоговая, если конечно же примут Закон «О государственной Службе Финансовых расследований», «просто так» придти с внезапной проверкой не сможет.

Как обстоят деля с налоговыми проверками сегодня?

 Пока еще как и прежде — сегодня по прежнему Прав тот, у кого больше прав

А к чему мы, как истинно правое государство, стремимся?

Правильно! К тому, чтобы предприниматели имели легальную возможность, без постоянного вмешательства государства в лице контролирующих органов, развивать и поддерживать свой бизнес.

Mr President of Ukraine Эту идею также поддержал и наш конституционный гарант.

17.01.2013г. Во время заседания Комитета по экономическим реформам, Президент Украины подчеркнул необходимость лишения контролирующих органов права останавливать деятельность предприятий без соответствующего судебного решения.

 «Требую, чтобы в течение двух месяцев в парламент были внесены законопроекты, которые распространяют такой подход на все сферы государственного надзора»

И действительно, не прошло и пары месяцев, как появился проект Закона «О государственной Службе Финансовых расследований».

Служба Финансовых расследований создается на базе Налоговой милиции, и подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы, и является Центральным правоохранительным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Немного о полномочиях…

Приведем некоторые цитаты из Законопроекта (с полным текстом можно ознакомиться здесь):

… ст. 10. Права Государственной службы финансовых расследований

… п. 4. Задерживать и содержать в специально отведенных для этого помещениях, лиц подозреваемых в совершении преступления на срок и в порядке предусмотренном законом,

… а также лиц, которые проявили неповиновение законным требованием работника службы финансовых расследований, до рассмотрения дела судом, но более чем на 24 часа….

… п. 5. Беспрепятственно входить в любое время суток, во время исполнения обязанностей, возложенных на Государственную службу финансовых расследований этим законом:

а) на территорию и в помещение предприятий, организаций, в том числе таможни, и осматривать их с целью пресечения преступлений, преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления;

б) на земельные участки, жилые и прочие помещения граждан в случае преследования преступника или пресечения преступления, которое угрожает жизни жильцов.

п. 16. Хранить, носить и применять в соответствие с действующим законодательством Украины специальные приспособления и оружие

… ст. 11 Служба финансовых расследований имеет право применять методы физического воздействия, специальные приспособления и огнестрельное оружие в случаях и порядке, предусмотренных этим законом…

Financial Police

Мы привели только часть полномочий, из которых становится очевидно следующее: то, что мы раньше называли налоговым «не понятно чем…», после принятия этого закона, покажется «налоговым раем». И если же Закон все таки примут, а вероятность этого большая, то Налоговая действительно не сможет просто так являться с проверками, вместо неё это будет делать Служба Финансовых Расследований.

В любом случае, хочется выразить от имени всех предпринимателей благодарность всем «не последним государственным лицам» за то, что всегда подкрепляют сказанное сделанным.